Overgangsstudiet

Studiet består av ti møter, som hver tar for seg tema som er aktuelle for unge mennesker i Norden i dag. Deltakerne gis anledning til å reflektere over viktige sider ved tilværelsen og det å være menneske. De får drøftet sitt ståsted og sine meninger og får anledning til å diskutere mange ulike sider ved de valgene de skal treffe framover. Tidligere deltakere har sagt at de synes overgangsstudiet ga dem anledning til å se problemstillinger på en annen måte enn de for eksempel er vant til fra skolen.

Overgangsstudiet avsluttes med et arrangement i Acem-huset i Oslo, der deltakerne holder innlegg om det som har engasjert dem mest på studiet, og hvor vi også har underholdning, taler og enkel servering på programmet.

Hvis du ønsker mer informasjon om Acems overgangsstudium, ta kontakt med oss på epost eller telefon.

Følg oss

 
 
Facebook   Twitter   LinkedIn
Årsavgift i Acem

Årsavgift i Acem

Betalt årsavgift til Acem er den enkleste og beste investering i egen meditasjonsutvikling, enten man mediterer regelmessig eller sporadisk.