Acem Meditation International

Resultater

Personlighetsutvikling

Brukt regelmessig kan meditasjon brukes som en metode til personlighetutvikling.

Bedre konsentrasjonsevne

Meditasjon kan gjøre at vi har lettere for å konsentrere oss og fokusere.

Mindre vondt i hodet

Acem- meditasjon kan hjelpe mot visse typer hodepine.

Generelle helseeffekter

Acem- meditasjon har mange ulike helseeffekter.

Avspenning og ro

Meditasjon disponerer for ro og avspenning.

Stressmestring

Acem meditasjon vil på kort og lang sikt gjøre at vi tåler stress bedre.

Søvn

Acem- meditasjon kan gi bedre søvn.