Hva gjør jeg når tankene fyker?

"Min konsentrasjon er ikke helt på topp for tiden. Jeg hørte at meditasjon skulle hjelpe på dette og begynte hos Acem. Men i meditasjonen fyker tankene, og det er ingen orden eller fordypelse i tanker. Jeg får høre at det kan være slik når vi mediterer, men har også hørt at resultater i meditasjon skal smitte over i hverdagen. Hvordan henger dette sammen?"

Les mer

Meditasjon er rekreasjon, ikke jobb. Uorden under meditasjon kan bidra til orden i hverdagen.

Å konsentrere seg er å samle seg om en oppgave og gjøre den uten å bli for mye opptatt av annet. Mangel på konsentrasjon skyldes gjerne at ”uvedkommende” tanker presser seg på, eller behov melder seg for å prate med noen eller spise eller gjøre noe annet. Noen er flinke til å vaske huset når en mer motstandsfylt oppgave skal gjøres. Hvordan kan meditasjon bidra til bedre konsentrasjon? Vi kan peke på to effekter.

Den første er utladningen som foregår når vi mediterer. Tankene er ofte mer påtrengende de første 20 minuttene enn de er mot slutten. Vi slipper kontrollen og lar tankene få flyte fritt. Meditasjonen letter presset og lar oss være mer i fred med oppgaven vi skal gjøre etter meditasjon.

Den andre effekten er holdningsendring. Det handler om hvordan vi møter oss selv og våre tanker, følelser og behov mens vi mediterer. På sett og vis kan vi si at vi øver oss på å møte sinnets forstyrrelser på en mer ledig måte. Endringer i holdning under meditasjon kan smitte over i holdninger ellers i livet. Slik kan vi lettere velge å gjøre oppgaven vi har bestemt oss for fremfor fristende alternativer. Og vi kan gradvis bli noe mer fokusert.

Den første effekten får vi daglig. Den andre forutsetter regelmessig meditasjon over tid og vilje til å gå inn i endringsprosesser hvor dialoger med andre inngår.