Forskning på Acem-meditasjon - et overblikk

En rekke vitenskapelige undersøkelser har blitt gjort på Acem-meditasjon. Denne artikkelen presenterer noen av dem.

Forskning på Acem-meditasjon - et overblikk

Acem-meditasjon reduserer utmattelse

En fersk studie konkluderer med at Acem-meditasjon kan redusere melkesyrenivåene etter trening. Melkesyre er en av de viktigste indikatorene på fysisk utmattelse. 31 mannlige løpere ble tilfeldig inndelt i tre grupper. En gruppe praktiserte Acem-meditasjon, en praktiserte autogen trening og en kontrollgruppe brukte ingen av teknikkene. Etter seks måneders praktisering, var nivåene av melkesyre etter trening betydelig redusert hos gruppen som mediterte sammenlignet med kontrollgruppen. (Se Solberg EE et al. Stress reactivity and recovery to a standardized exercise bout - a study of 31 runners practising relaxation techniques. British Journal of Sports Medicine 2000; 34:268-272.)

Acem meditasjon reduserer stress

En annen fersk studie sammenlignet immunforsvaret til løpere som praktiserte Acem-meditasjon med løpere som ikke praktiserte. Det ble tatt blodprøver i forbindelse med et halvmaraton: Før, umiddelbart etter (et mål på stressrespons), og to timer etter (som et mål på rekreasjon). Før løpet hadde de mediterende løperne lavere lymfocitt-nivåer enn de som ikke praktiserte meditasjon. Dette er muligens en indikasjon på et immunforsvar som er mindre påvirket av stress. (Se Solberg EE, Halvorsen R, Holen A. Effect of meditation on immune cells. Stress Medicine 2000; 16:185-190.)

Blink med Acem-meditasjon

En studie viste at skarpskyttere som hadde lært Acem-meditasjon forbedret reslutatene i konkurranse. Kontrollgruppen som ikke hadde lært teknikken, viste ingen forbedring. Studien indikerer at Acem-meditasjon reduserer stressnivåene i intense og krevende situasjoner. Dette er åpenbart noe ikke bare skarpskyttere kan ha fordel av, men alle som står over for stressende situasjoner i forbindelse med yrkesutøvelse eller som en del av dagliglivet. (Se "The effect of meditation on shooting performance", by Solberg EE, Berglund KA, Engen - Ekeberg - Loeb M. British Journal of Sports Medicine 1996; 30:1-5)

Bedre helse med Acem-meditasjon

Acem-meditasjon har klare psykologiske effekter. Når atleter trener hardt og konkurrerer, skjer en midlertidig svekkelse av immunforsvaret. En studie viste at løpere som praktiserte Acem-meditasjon i et halvt år styrket sitt immunforsvar sammenlignet med løpere som ikke hadde lært å meditere. Acem-meditasjon reduserer de ugunstige effektene av stress på immunforsvaret, ikke bare for løpere, men for alle som utsettes for stress. (Se "A modulator of the immune response to physical stress? A brief report", by Solberg EE, Halvorsen R, Sundgot-Borgen J, Ingjer F, Holen A, British Journal of Sports Medicine 1995; 29:255-57)

På sporet med Acem-meditasjon

En stadig omskiftelig døgnrytme, gjør at lokførere ofte lider av søvnproblemer, og at de har en høy andel av hjertelidelser. En studie viste at Acem-meditasjon reduserte blodtrykk, fettsubstanser (dvs kolesterol) i blodstrømmen, psykologiske lidelser, i tillegg til at teknikken ga bedre søvn og generelt økt livskvalitet. En annen teknikk, kalt progressiv avslapning, ga også noen av disse reslutatene, men ikke i samme grad som Acem-meditasjon. (Se "Acem Meditation beneficial for stressed locomotive engineers", av Pär Westlund, Dyade 2/1993:36-51.)

| More