Dyade 1991/02: Å sette livet i bevegelse

- Acem-meditasjon – politikk og etikk

Er vi projektive – og legger skyld, anklager og ansvar på krefter utenfor oss?  Eller er vi i stand til å leve med introspektivitetens utfordring: Å kjenne på og utforske hvordan kreftene som påvirker oss spiller seg ut som poler i vårt eget sinn?  Dette drøftes i artikler om individ og fellesskap, meditasjonens etikk og hva meditasjon egentlig er.  Henger nært sammen med Dyade 1991/01.

Product type
Dyade
Product language
Norwegian
Weight
200 g
Price
€70.00
Keywords: etikk