Advanced search


Refresher Meetings Guidance seminar

How to register new user profile

The user profile will enable you to enrol and pay courses online. For your convenience, you can save your profile and return to it the next time you want to enrol to a course.

Introductory Talk

Follow-up Activities

First follow-up course M1

The course consists of five sessions. Sometimes the course is over one or two weekends, or it is a drop-in concept where you can attend the sessions (modules) you want.

Meditasjonsprosessen

Meditasjonsprosessen er et Acem temakurs. Deltakerne har mulighet til å reflektere rundt sine meditasjonserfaringer og paralleller til egen hverdag og eget liv. Det kan gi spennende innspill, også til hvordan man håndterer hverdagssituasjoner på arbeid og privat.

Course on The Free Mental Attitude

Kurs om ledighet er et godt alternativ etter grunnkurset. Ledighet er helt sentralt i meditasjonsutførelsen. På kurset belyses ledighet fra ulike innfallsvinkler, både i meditasjon og i hverdagssituasjoner.

Second follow-up course M2

This course consists of six sessions. Sometimes the course is over one or two weekends, or it is a drop-in concept where you can attend the sessions (modules) you want.

Guidance Group

En veiledningsgruppe er et trygt, trivelig og godt møtested for å dele og utforske meditasjonserfaringene. Vi mediterer bedre og med større utbytte når vi setter ord på det vi opplever i meditasjonen og får hjelp til å se hva som spiller seg ut i tanker, metatanker og spontanaktivitet.

Refresher Meetings

Do you want to get back on track? Did you never really get started, have you just had a break from meditation or don't you get to meditate as much as you wanted?

Kurs for forsterket metodelyd

Forsterket metodelyd skjerper et av de viktigste redskapene for optimalt utbytte av Acem-meditasjon.

Mer å hente

Den nye boken Mer å hente øker forståelsen for og utbyttet av Acem-meditasjon. Det nye kurset “Mer å hente” knytter bokens temaer til din egen prosess.

Retreats in Acem Meditation

Miniretrett i Acem-meditasjon

Lyst til å prøve å meditere lenger?  Reise bort fra hverdagen til ett døgn ved Randsfjorden? Eget rom med utsikt. Stillhet. Kompetent veiledning. Fellesskap rundt meditasjonserfaringene. Sosialt. Velsmakende laktovegetabilsk mat.

Weekend Retreats

A weekend retreat provides an opportunity for training long meditations at the three-hour level (on your own room), guidance groups led by experienced instructors, talks and discussions on the psychology of meditation.

Drop-in Retreat

På en drop-in-retrett kan du komme når det passer og selv bestemme lengden på oppholdet. 

Det er også mulig å lære Acem-meditasjon på retretten. Det er eget program for de som ønsker å lære

Regular Retreat in Acem Meditation

This retreat is an opportunity for self-exploration and social interaction in an international environment. The scenic surroundings provide a perfect setting for meditation, yoga and stimulating talks and discussions.

Deepening Retreats

A deepening retreat offers the possibility to experience the full effect of Acem Meditation, leading to essential changes in your meditative process and in everyday life.

Advanced Deepening Retreats

This three-week retreat is for Acem meditators who want to practise round-the-clock meditations and who already have ample experience from regular deepening retreats.

Intensiv videregående fordypelsesretrett i Acem-meditasjon (2 uker)

Denne typen videregående fordypelsesretrett går over to meget intensive uker og er for Acem-mediterende som ønsker å praktisere døgnmeditasjoner og som allerede har deltatt på minst to tre-ukers videregående fordypelsesretretter.