Veiledningsseminar med Acems stifter og leder Are Holen

Course type: Guidance seminar

A guidance seminar is a good opportunity for exploring and expanding your understanding of meditation and your meditating skills. The seminar usually starts with group meditation, followed by a plenary Q&A session related to participants' meditation experience.

Course facts

Price
€50.00
Date
Tuesday 05 March 2013
Time
19:30 - 21:00
Location

Finished

Dette seminaret med Acems grunnlegger og internasjonale leder, professor Are Holen, er hovedsakelig for deg som har lært Acem-meditasjon i løpet av de siste årene

Her kan du selv stille spørsmål om dine meditasjonserfaringer og utfordringer, og du kan ha stort utbytte av å høre andre drøfte utførelse og undringer.

Styrken og særpreget ved Acem-meditasjon er også miljøet og dialogen om utførelse. Metoden har vært utviklet gjennom snart 50 år i et miljø med allsidig kompetanse innenfor medisin og psykologi. Og med mediterende fra mange kulturer og verdensdeler. På dette seminaret møter du meditativ spisskompetanse.

Felles meditasjon fra kl 18.15 til 19.15.

Seminaret begynner kl 19.30 og varer ca 1 ½ time.

Pause med mulighet til å kjøpe pizza mellom kl 19.15 og 19.30.

Fri entré for deltagere på grunnkurs.

 

The course is arranged by Acem

| More

Instructors

Are Holen

Founder of Acem. Psychiatrist.