Langmeditasjon

Course type: Long Meditations

Drop-in sessions of more than one hour of group meditation followed by discussions and sometimes a talk on a meditation related topic.

Long Meditations

Course facts

Price
€25.00
(full time students: €25.00)
Date
Sunday 07 October 2012
Time
18:30 - 21:00
Location

Finished

This is a good opportunity to relax, enhance your meditation skills and meet with other meditators. The meditation is always followed by a discussion of the experience with someone qualified to give guidance. This stimulates reflection on the meditation practice and the application of its principles, which helps you to access more of your potential for personal growth. The beneficial effects of meditation on the personality, body and health increase during longer meditations, providing these are practiced without strained effort or concentration.

 

The course is arranged by Acem Trondheim

| More

Information

Vi mediterer i 1 ½ time, noe som gir dypere avspenning enn meditasjonene i hverdagen. Et avbrekk med avstressing kan komme godt med midt i travelheten. Samtidig gir lengre meditasjoner en anledning til å bli mer oppmerksom på uklare punkter i utførelsen, slik at vi lettere kan finne frem til økt ledighet. Langmeditasjon er også et viktig hjelpemiddel for den som ønsker å bruke Acem-meditasjon til personlig utvikling. Etter meditasjonen har vi veiledning. Det serveres te og en enkel snack (kr. 25,-).