Første Fortsettelseskurs, M1

Course type: First follow-up course M1

Vil du forstå din meditasjon bedre og komme videre? Første Fortsettelseskurs kombinerer  teoretisk forståelse med økt fokus på din egen utførelse.

First follow-up course M1

Course facts

Price
€930.00
(full time students: €460.00)
Course starts
Monday 28 April 2014
Last day of course
Monday 26 May 2014
Time
18:00 - 19:30
Location

Finished

Etter at du har lært Acem-meditasjon er det mye mer å hente. Avspenningen - å falle til ro i kropp og tanker - er første trinn. Men metoden er effektiv og gjør mer. Den åpner veien for våre sterke sider. Og den lar det som begrenser oss, bli tydeligere. Derfor er det viktig å forstå stadig bedre - ikke med hodet, men med egen utførelse. Da blir du tryggere på hva du gjør. Du mediterer bedre.

Kurset har 5 møter og tar for seg ett tema på hvert av de fem møtene:

  1. meditasjonsvaner
  2. metodelyd
  3. konsentrasjon
  4. ledighet
  5. metatanker

Møtene på M1 varer i ca to og en halv time og inkluderer 30 minutter meditasjon. Utgangspunktet er et kurshefte med meditasjonspsykologiske temaer og spørsmål.

Fortsettelseskurset M1 er godt egnet som neste trinn etter grunnkurset.

 

The course is arranged by Acem Bergen

| More

Information

Dette kurset går over fem mandager.
De som nylig har tatt grunnkurset får redusert kursavgit: kr 750/460 (stud)

Instructors

Jan-Egil Finne

Kurslærer i Acem siden 2010. Utdannet allmennlærer og har jobbet flere år i barneskolen. Nå tar han en bachelor-grad ved Kunst- og designhøyskolen i Bergen.