Acem-forum: Meditative fortellinger

Course type: Acem Forum

Mennesker har trolig meditert i årtusener. Meditasjonsmetodene har vært forskjellige.

Også forståelsesrammen som den enkelte har meditert innenfor, har variert.

I mange meditative tradisjoner møter man meditative fortellinger. Slike fortellinger har bidratt til å levendegjøre og gi mening til den meditative praksis. I dette Acem-forum skal Eirik Jensen se på og reflektere over noen slike meditative fortellinger, både for å undersøke de mer allmennmenneskelige temaene de berører og for å illustrere noen forskjeller mellom den forståelsesramme som Acem-meditasjon undervises og praktiseres innenfor og mer tradisjonelle meditasjonsformer.

Ta gjerne med venner og kjente.  Vi mediterer i en halv time fra klokka 17.15. Det blir anledning til å kjøpe pizza i pausen før foredraget starter. 

Velkommen!

Acem Forum

Course facts

Price
€50.00
Date
Wednesday 13 November 2013
Time
18:00 - 19:30
Location

Finished

Innledere med fordypet kjennskap til temaet, inviterer til drøftelse etter endt presentasjon.

 

The course is arranged by Acem

| More

Instructors

Eirik Jensen

Advokat. Kurslærer i Acem. Redaktør i Dyade.