Acem-forum: Freud - Dalai Lama – Mindfulness - Acem-meditasjon

Course type: Acem Forum

Mennesket har alltid søkt etter ro i sjelen og videre vekst, tidligere ofte ved religiøs praksis, nå gjerne ved hjelp av meditasjon eller psykoterapi.  

Dalai Lama har utkonkurrert Freud som tidens sjelesørger. Mindfulness flyter i kjølvannet på en popularitetsbølge. 

Acem har snart 50 års-jubileum, er blitt en internasjonal organisasjon og Acem-meditasjon er den mest utbredte meditasjonsmetode i Norge.

Kan bruk av oppmerksomhet skille mellom hva som gir overfladisk forandring og hva som setter i gang mer dyperegående prosesser og kan denne akse også kaste lys over likheter og forskjeller mellom ulike meditasjonsformer?

Mindfulness brukes innen ulike psykoterapiretninger. Ved å se på hvordan ulike retninger anvender Mindfulness, kan vi si noe om potensialet for vekst og forandring og trekke linjer til hvordan veiledningsgrupper, retretter og kommunikasjonsgrupper er supplement til  psykologisk bearbeidelse når man Acem-mediterer.

Maria S.Gjems-Onstad er meditasjonslærer  og kommunikasjonsgruppeleder i Acem, psykoterapeut  i privatpraksis, veileder og læreterapeut ved Institutt for Psykoterapi.

Hun vil reflektere over disse spørsmålene og bruke erfaringer og kasustikk både fra meditasjon og psykoterapi.

Vi begynner kl 18.00. Ta gjerne med venner og kjente. Kom gjerne og mediter i en halv time fra klokka 17.15. Det blir anledning til å kjøpe pizza i pausen før foredraget starter. 

Acem Forum

Course facts

Price
€50.00
Date
Wednesday 23 October 2013
Time
18:00 - 19:30
Location

Finished

Innledere med fordypet kjennskap til temaet, inviterer til drøftelse etter endt presentasjon.

 

The course is arranged by Acem

| More

Instructors

Maria S. Gjems-Onstad

Acem Meditation Initiator. Clinical Psychologist in private practice.