Acem Forum: Fra Freud til Mindfulness

Course type: Acem Forum

Kan bruk av oppmerksomhet skille mellom hva som gir overfladisk forandring og hva som setter i gang mer dyperegående prosesser. Kan denne akse også kaste lys over likheter og forskjeller mellom ulike meditasjonsformer?

Acem Forum: Fra Freud til Mindfulness

Course facts

Price
€30.00
(full time students: €20.00)
Date
Saturday 24 May 2014
Time
14:00 - 15:30
Location

Finished

Mennesket har alltid søkt etter ro i sjelen og videre vekst, tidligere ofte ved religiøs praksis, nå gjerne ved hjelp av meditasjon eller psykoterapi.  

Dalai Lama har utkonkurrert Freud som tidens sjelesørger. Mindfulness flyter i kjølvannet av en popularitetsbølge. 

Acem har snart 50 års-jubileum og er blitt en internasjonal organisasjon. Acem-meditasjon er den mest utbredte meditasjonsmetode i Norge.

Mindfulness brukes innen ulike psykoterapiretninger. Ved å se på hvordan ulike retninger anvender oppmerksomhet, kan vi si noe om potensialet for vekst og forandring og trekke linjer til hvordan veiledningsgrupper, retretter og kommunikasjonsgrupper er supplement til  psykologisk bearbeidelse når man Acem-mediterer.

Maria S.Gjems-Onstad vil reflektere over disse spørsmålene og bruke erfaringer og kasustikk både fra meditasjon og psykoterapi.

 

The course is arranged by Acem Bergen

| More

Information

Åpent for alle. Ta gjerne med venner og kjente.
Kom gjerne og mediter i en halv time fra klokka 13.15

Instructors

Maria S. Gjems-Onstad

Acem Meditation Initiator. Clinical Psychologist in private practice.