Acem Forum: Ekstrem stillhet - meditasjon som kulturkamp

Course type: Acem Forum

Meditasjon er forbundet med stille forsenkning. Men slipper man seg inn i meditasjonsprosessen oppdager man også at stillhet kan være provoserende - både på et personlig plan og i møte med samtidens selvfølgelige sannheter.

Acem Forum: Ekstrem stillhet - meditasjon som kulturkamp

Course facts

Price
Date
Sunday 02 November 2014
Time
18:00 - 19:30
Location

Finished

Meditasjonen tydeliggjør bruddflater i deg selv. Det kan være poler mellom ulike selvbilder: "Hvis bare verden visste hvor dyktig jeg er" versus "Jeg strekker ikke til, jeg er helt håpløs". Men regelmessig meditasjon kan også gjøre deg mer klar over selvfølgelige perspektiver i samtiden, og i større grad kunne bringe deg på kollisjonskurs med noen av disse.

I samtiden er mye av det vi bruker oppmerksomheten på svært lite relevant for våre livsvalg og vår mulighet til å være i berøring med essensielle temaer i vår tilværelse. For noen må det en livskrise til for at man skal reorientere seg. Kan meditasjonen bidra til det samme?

Forfatter og meditasjonslærer Christopher Grøndahl inviterer til utforskning av bruddflaten mellom stillhet og støy: Blir man opprører av å meditere lenge?

 

The course is arranged by Acem Bergen

| More

Instructors

Christopher Grøndahl

Acem Meditation Initiator. Novelist and Screenwriter.