Språk

Innspill til språkbruk på acems internettsider.

Generelt

Acem is NEVER spelled with capitals. It is to be treated as a name.

English

Acem Meditation - both capital letters, no liaison

To write better English, please go through the Economist Style Guide at Economist Style Guide

Norsk

Acem-meditasjon. Merk bindestreken, stor A, liten m.

Er du usikker på hvordan noe skrives - sjekk denne artikkelen hos Norsk Språkråd

| More