Formatering av innhold

Noen tips til formatering av tekst.

Publiseringssystemet vårt støtter enkel html-formatering, såkalte "tagger". En tagg begynner med "<" og avsluttes med ">".

Tegnene mellom de to hakeparantesene angir hva slags formatering vi ønsker.

Eksempel:

<p>

Denne taggen begynner et avsnitt i teksten

I tillegg må de fleste taggene vi åpner lukkes igjen når vi vil avslutte formateringen.

Vi må fortelle maskinen når den skal slutte å vise en bestemt type formatering.

En formatering lukkes ved å gjenta taggen, men denne gangen med "/" først.

Eksempel:

</p>

Tagger som kan brukes

p = paragraph

merk: avsnitt får man også ved å lage dobbelt linjeskift - da settes dette inn automagisk

ul = un-numbered list

li = list item

b = bold

/ = avslutt denne formateringstypen

På samme måte som forskjellen på et komma og et punktum i nettbanken din kan gi store utslag i hva du har å rutte med, er systemet vårt svært nøye. Ett enkelt tegn feil er nok til å lage rot i formateringen - så her gjelder det å være presis!

Avsnitt i tekst

<p>
her er et avsnitt her er et avsnitt her er et avsnitt her er
et avsnitt her er et avsnitt her er et avsnitt her er et avsnitt
her er et avsnitt
</p>
<p>
her er et avsnitt til her er et avsnitt til
her er et avsnitt til her er et avsnitt til her er et avsnitt til her er
et avsnitt til her er et avsnitt til her er et avsnitt til
<p>

Blir seende slik ut:

her er et avsnitt her er et avsnitt her er et avsnitt her er
et avsnitt her er et avsnitt her er et avsnitt her er et avsnitt
her er et avsnitt

her er et avsnitt til her er et avsnitt til her er et avsnitt til
her er et avsnitt til her er et avsnitt til her er et avsnitt til
her er et avsnitt til her er et avsnitt til

Bruk:

Dette er en god tagg å bruke hvis du har lengre omtaler eller artikler,
og vil lage litt luft mellom seksjonene.

Lange tekstblokker på internett er vanskelig å lese for de fleste.

Punktlister

<ul>
<li>Her er en liste med bullets </li>
<li>Et liste-punkt til </li>
</ul>

Blir seende slik ut:

* Her er en liste med bullets
* Et liste-punkt til

Listen begynner altså med <ul> (un-numbered list)

<li>-taggen åpner et listepunkt.

Når listepunktet er ferdig, må vi avslutte det med </li>

Og til slutt avslutter </ul> hele listen.

Hele formatteringen må følges dersom listen skal fungere.

Under-overskrifter: Bruk fet skrift

<b>Her er fet skrift</b>

Blir seende slik ut:

Her er fet skrift

How to link

If you want to link to a course or an external page, you kan use the "anchor"-tag

Internal:

<a href="/allobjects/acemcourse/acem_kommunikasjonskurs_2006">Here's the text to ble clicked</a>

External:

<a href="http://www.halvorsbole.no/">Here's the text to ble clicked</a>

| More