Dyade 2012/02: Med ansikt mot døden

Døden er absolutt. Den er ikke høflig. Den pakker ikke inn. Døden kommer når den kommer og tar det den tar. Den presser alvor og følelser selv på de som liker å holde denslags på avstand.

Dyade 2012/02: Med ansikt mot døden
Product type
Dyade
Product language
Norwegian
Weight
225 g
Price
€100.00

Hensikten med dette Dyadenummeret er ikke å dra leseren inn i dystert alvor. Snarere er det å bringe til torgs refleksjoner ulike mennesker har gjort seg i møtet med andres død eller i møtet med egen sannsynlig snarlige død.

For et møte med døden treffer også alvoret i oss og skaper, paradoksalt nok, en nærhet til selve livet.

Keywords: døden | kreft | helse

Content