Dyade 2011/02: Livshistorier - Vi er alle fortellinger

Livshistorier er ikke objektiv dokumentasjon av hva som har skjedd. Det er livet slik vi husker og forstår det – med all den subjektivitet det rommer. Vi siler ut det vi opplever som vesentlig, og utvikler historier som gir mening. Er det et poeng å utvikle blikket som ser våre fortellinger om oss selv?

Dyade 2011/02: Livshistorier - Vi er alle fortellinger
Product type
Dyade
Product language
Norwegian
Weight
225 g
Price
€100.00

 

| More

Content

Skriver Edvard Hoem om seg selv når han fortolker Bjørnstjerne Bjørnson? Kom smilet først til Rolling Stones-gitaristen Keith Richards da han ble 60? Har vi noe å lære av Chaim Potoks unge jøder i kulturkollisjon mellom tradisjonstung bakgrunn og liberal samtid? Og måtte den verdenskjente dramatikeren Per Olov Enquist komme hjem til Västerbotten for å finne igjen skrivegløden?

Livshistorier er ikke objektiv dokumentasjon av hva som har skjedd. Det er livet slik vi husker og forstår det – med all den subjektivitet det rommer. For vi siler ut det vi opplever som vesentlig, setter hendelsene inn i sammenhenger som gjør dem forståelige og utvikler dette til historier som gir mening.

Spiller det så noen rolle hvordan vi oppfatter vår livshistorie? Ja. For det finnes ikke uoverstigelige utfordringer. Bare måter å forstå livet på som gjør dem uoverstigelige. Utvikler vi blikket som ser, forandres alt – vår nåtid, framtid og fortid.