Dyade 1993/01: Bedreviterens død

- Et innspill om problembasert læring

 Radikalt nye studieformer er på vei inn.  Dyade drøfter her problembasert læring (PBI) – ikke bare som et alternativ til tradisjonell undervisning.  Men framfor alt ut fra det underliggende menneskesynet – understrekningen av den enkeltes ansvar og egenaktivitet i egen læring og personlighetsutvikling.

Product type
Dyade
Product language
Norwegian
Weight
200 g
Price
€70.00

 

| More