Får ikke jobbet ordentlig med meditasjonen

Spørsmål: Jeg har satt meg som mål å arbeide med min meditasjon. Har hatt en del konflikter på jobben der jeg fikk tilbakemelding på min fungering. Da trekker jeg meg og blir ensom. Da tenker jeg at meditasjon kanskje kan hjelpe meg til å bli mer utadvendt. Jeg tenker å øke ledigheten som betyr lettere metodelyd og mindre opptatt av tankene. For det meste går metodelyden av seg selv og det er ledig. Men jeg har tendens til å være kritisk i meditasjonen også, at metodelyden ikke er bra nok, at jeg ikke slapper av godt nok eller at tiden ikke går fort nok. Ofte kutter jeg ut før halvtimen er over. Så jeg får ikke til å jobbe ordentlig med meditasjonen.. Frustrerende! Kommentar?

(Du får dem ved å klikke på overskriften.)

Du har funnet et område i livet du ønsker å gjøre noe med og håper at meditasjonen kan hjelpe.
Meditasjon er ikke målrettet. Man kan ikke bestemme seg for resultater, men være åpen for det som skjer. Likevel går det an å se utfordringer i egen væremåte som en oppgave å arbeide med. Men linjen mellom meditasjon og område i livet er ofte ikke rett, ofte ikke helt lett å se.
Passe på hele tiden?
Avspenning skjer spontant når man gjentar metodelyden med ledighet. Spenningsbearbeidelse skjer når vi tilfører ledighet der spontanaktiviteter strømmer på, eller når tankene fanger oss helt i spontankonsentrasjon. Å være åpen overfor tilbøyeligheter til konsentrasjon eller utflytenhet bringer en raskere tilbake til ledighet.
Det betyr ikke å passe på hele tiden under meditasjon. Å skulle passe på blir å tilføre for mye kontroll. Å være åpen er mer å slippe seg inn i prosessen uten å ha en vurderende distanse til utførelsen. Når man innimellom blir klar over at man er fanget, kan man tenke at det spontane bare kan få være som det er, samtidig som man gjentar lyden lett.
Slik vi er vant til å være
Dypere spenningsstrukturer er imidlertid vanskelig å møte med ledighet. Vi ser ikke helt at vi blir påvirket av noe. Påvirkningen er på en måte en del av oss selv, slik vi er vant til å være. Tilbaketrekning kan være et personlighetstrekk vi selv ikke ser klart. Du er blitt opp-merksom på dette trekket gjennom konflikter på jobben. Det er et godt utgangspunkt. Å arbeide med meditasjon påskynder bearbeidelse. Det innebærer først og fremst å ta seg tid til retretter og langmeditasjoner og komme i dialog rundt temaet.
Se utenfra
I lange meditasjoner blir ledighet utfordret på en tydeligere måte enn i de daglige halvtimene. Meditasjonsfeilene blir så merkbare at man må gjøre noe med dem. Veiledning bidrar til å se det som foregår litt utenfra. Du kan oppdage deg selv på en litt ny måte. For deg kan utfordringen bli å finne andre måter enn tilbaketrekning til å takle uro eller vanskelige følelser i din meditasjon.
For målopptatt?
At du ikke får til ledig lyd når du er utålmodig, kan kanskje skyldes at du blir sittende og vurdere ledighet, om du nå ”arbeider” riktig med meditasjonen. Du blir kanskje for målopptatt og kontrollerende. Du blir utålmodig og påvirket av holdninger som har lite ledighet i seg. Da er du heller ikke i stand til å verdsette de små endringer som finner sted. Du blir så opptatt av å nå mål at du mister målet underveis. Utålmodighet gjør at det er vanskelig å godta at motstand alltid er en del av en endringsprosess. Fremskrittene er små og at tilbakefallene kommer. Likevel kan det på sikt gi fremgang.
Gjenoppdage ledighet
Målestokken for hva som er ledig, er aldri konstant. Den forandrer seg med utvikling og endringer i psykologiske strukturer. Man trenger å gjenoppdage hva ledighet er fra tid til annen. Her er veiledninger til hjelp. Du nevner at metodelyden kan gå av seg selv og oppfatter det som ledig. Gir du oppmerksomhet til metodelyden når den går slik, eller er du mer opptatt av tankene som strømmer forbi? Er det viljestyring med i gjentagelsen av lyden? Bidrar du med ledighet eller hviler du på en spontan strøm av velbehag? At metodelyden kan gå av seg selv er normalt. Men det er ikke det samme som at det er dette vi skal etterstrebe. Kommer lyden i bakgrunnen for oppmerksomheten, henter vi den frem igjen. Om det da oppleves at lyden er mer ugrei å gjenta, er det bare et tegn på at du er i et arbeidsfelt der oppgaven er å øke ledighet. Oppgaven er ikke å søke felt der ledigheten er størst. Å arbeide med meditasjon er å møte de utfordringer som er der.

| More