Nirvanalengsel og tanketroll

(Øyvind Ellingsen) Husker du din første meditasjon? Godfølelsen av ro, avspenning og hvile. Vi har den med oss når vi setter oss ned - lengselen etter sinnsro og frigjøring fra stress. Ikke så rart reklamen låner bildet av den mediterende Buddha. Nirvana er ikke bare verdens mest kjente begrep for indre fred og velvære. Det er også salgsnavnet på den perfekte madrass. Når nirvanalengselen blir sterk, hender det vi møter tanketrollet…

Hvem lengter ikke etter et pusterom fra stress og mas – et lite nirvana i hverdagen?
Du setter deg ned, lukker øynene og tenker metodelyden. Og så skjer miraklet. Stramningen i skuldrene løsner, pusten går roligere, tankene flyter umerkelig forbi. Etter en halvtime åpner du øynene, trekker pusten dypt og er – uthvilt! Klar til å møte hverdagen med overskudd. Slike erfaringer skaper en forventning om at den gode meditasjon gir en behagelig opplevelse. Det stemmer ofte. Men det er jo ikke alltid slik?
Tanker hører med
Nyere forskning bekrefter at sinnets naturlige hviletilstand ikke er tomhet, men en tendens til å vandre – mellom inntrykk fra nær og fjern fortid, relasjoner og selvbilder, spontane refleksjoner, kreative innfall og små snutter av ønsketenkning og dagdrøm. De fleste legger ikke så godt merke til det i hverdagen. Som regel går sinnets spontane tankestrøm sin gang nokså umerkelig i bakgrunnen. Selv om det ikke finnes endelige vitenskapelige bevis, er det sannsynlig at denne mentale aktiviteten har en funksjon. Mange tror den er en mental fordøyelsesprosess. I meditasjonens tankestrøm og i nattens drømmer bearbeides opplevelser og impulser som ikke riktig er falt på plass. Mye tyder på at hjernen trenger tid til rekreasjon og refleksjon for å fungere godt under utfordringer og stress.
Hva gir sinnsro?
Akseptering er et sentralt element i Acem-meditasjon og andre metoder hvor virkninger på stressmestring og helse er godt dokumentert. På kurs lærer vi å gjenta metodelyden med ledighet.
Lett og uanstrengt lyder grunninstruksen. La tanker og inntrykk får slippe til og passere forbi, enten de er behagelige, stressende, nøytrale eller plagsomme. Det øker vår mentale fordøyelse. Stress og spenning slipper etter hvert, selv om det kan ta lengre tid enn en enkelt økt. Gjennom meditasjon erfarer vi at det går an å finne en viss likevekt selv om det stormer rundt oss, og at veien til sinnsro er å arbeide med ledighet og akseptering i utførelsen. Strever vi derimot med å få til en bestemt tilstand eller å unngå urolige tanker, blir det vanskeligere å slappe av og bearbeide spenning.
Tanketroll
Noen ganger kommer stressende tanker, rastløshet og spenning i kroppen.
-Faller ikke til ro, selv om jeg mediterer halvtimen ut. Hvor blir det av godfølelsen, de interessante tankene? Det er så hverdagslig. Sitter jeg her og kaster bort tiden?
- Skjønner det kan ta litt tid, for det er ganske mye akkurat nå. Men såå lenge?
- Kanskje jeg ikke gjør det helt riktig? Metodelyden er visst ganske utydelig. Blir borte hele tiden. Det er så mye tanker. Nå må jeg passe på å få med alle stavelsene. Slik at jeg får gjentatt den ordentlig. Ty-de-lig. TY-DE-LIG!
- Kjenner det strammer – i nakken og tinningene. Ti minutter igjen?!
- Uff, jeg får det ikke til. Kanskje meditasjon ikke virker på meg?
Møtet med uro og rastløshet kan være en utfordring. Det fører ofte til frustrasjon og tvil. Forventningen om at den gode meditasjon skal gi en behagelig eller interessant opplevelse, blir ikke innfridd. Uten at du merker det, har tanketrollet lurt seg inn. På fagspråk kalles det metatanker, det vil si negative vurderinger av meditasjonen. Tanketrollet er en indre kritiker som legger en negativ vinkling på utførelsen, utøveren og alt som har med meditasjon å gjøre. Og du sluker det rått. Hvis godfølelsen ikke kommer, er det lett å tenke at det er noe som ikke stemmer. Rastløshet og uro passer liksom ikke med ledighet, og du blir offer for en mental kortslutning. Den negative stemningen i tankestrømmen blir sannheten om din meditasjon.
Strever eller gir opp
Møtene med tanketroll i meditasjon kan være en utfordring. Følelsen av at det skulle vært annerledes – nirvanalengselen – kan lett komme i veien for å ta i mot tankestrømmen slik den er i øyeblikket.
Utfordringen med spontanaktivitet i meditasjonen er ikke først og fremst at det kommer tanker og inntrykk. Med litt erfaring og forklaring venner vi oss til at tankestrømmen kan flyte som den vil, uten at vi styrer eller hjelper til.
Utfordringen er stemningen rundt tankene som kommer. Den behøver ikke være spesielt sterk eller tydelig, men noe som likevel påvirker bort fra ledig utførelse. En underliggende oppfatning av at noe ikke er som det skal – her må jeg gjøre noe mer, noe annet enn bare å gjenta metodelyden lett.
Det vanligste er å streve, for eksempel ved at vi legger litt ekstra trykk på metodelydgjentagelsen for å komme unna trivielle hverdagstanker eller for å slappe enda litt bedre av. Tanketrollet får oss gjerne til å streve mer enn det som godt er, for å oppnå en ”riktigere” opplevelse. Av og til tar vi oss kanskje noen hvileskjær – ved å ta oss ekstra tid til å tenke tankene helt ut, følge behagelige dagdrømmer, eller vente litt med å hente inn metodelyden. Må bare slappe av litt først.
Uten at vi merker det, leder tanketrollet meditasjonen inn i en bakevje. Og noen ganger lurer tanketrollet oss til å kutte ned på meditasjonstiden, hoppe over en økt eller to, eller ta en lengre pause.
Ut av bakevjen
Tid og veiledning er gode verktøy til å hanskes med nirvanalengsel og tanketroll i meditasjonen. Som regel er det forbausende lite som skal til for å bringe utførelsen over i et mer tilfredsstillende spor. En litt lengre meditasjonsøkt gir gjerne tiden som trengs for å komme over en periode med rastløshet og uro. En prat med en erfaren veileder om hvordan det er å meditere og eventuelle utfordringer, kan være svært nyttig. Å identifisere hva som gir frustrasjon, og hvor det butter, er ofte et godt skritt på veien til mer akseptering, ledigere utførelse og bedre utbytte.

acem.full.acemarticle.tags meditasjonsutførelse
| More