Annerledes yogabok!

Norsk Yoga-skole er Norges eldste yogaskole. Are Holen eablerte den allerede i 1968, og skolen har gjennom alle disse årene undervist titusenvis av elever. Til tross for det meget norske navnet har skolen undervist i ulike kulturer rundt om i verden. I utlandet heter skolen Acem School of Yoga. Det har lenge vært et ønske og behov å få nedfelt noen av erfaringene i bokform. Etter flere års grundig arbeid foreligger nå Yogaboken.

Hvorfor gir Norsk Yoga-skole ut en yogabok? Torbjørn Hobbel er redaktør for boken sammen med Are Holen. Han står også for design i samarbeid med Karin Malmberg. Og han svarer:
-Til tross for yogaens store popularitet i både Vesten og Østen opplever vi nok at kjernen i det hele blir mer og mer vannet ut. På veien inn i helsestudioene har mye forsvunnet. Det er som om yoga er i ferd med å ødelegge yoga. Vi håper at vi kan være en liten motvekt til denne utviklingen ved å minne om at yoga kan være så mye mer enn kroppskulturer på linje med aerobics og SPA.

Hva skiller yoga i Norsk Yoga-skole fra andre populære yoga-strømninger i tiden?
-Mye, kanskje det meste, av den yoga som presenteres i Vesten og Østen for tiden, har et annet utgangspunkt enn vårt. Det er først og fremst kroppsbygging. Dette har blant annet sitt opphav i kolonitidens Syd India, der en yogatradisjon vokste frem i møtet med engelsk linjegymnastikk. Ikke noe galt i og for seg, men vår erfaring er at man kan få med seg begge aspekter – det kroppslige og meditative.
Det er mange yogabøker på markedet. Hva er særpreget med denne? (Les mer ved å klikke på overskriften)

-Yogaboken er meget orientert mot å gjøre øvelsene slik at de gir best utbytte. Den tar for seg over 60 ulike øvelser av svært ulik karakter, og illustrerer dem med flere enn 140 bilder. Man får konkrete tips om ulike øvelsesprogram for begynnere og øvede.
Torbjørn Hobbel påpeker at noe av Norsk Yoga-skoles særpreg er den meditative vinklingen. Det har hele tiden vært et nært samarbeid med Acem, og dermed meditasjon. Yoga er en uavhengig metode og kan forstås i ulike perspektiver. Yoga kan være en meditativ praksis, og den kan sees som en slags støttemetode for den dype meditative prosessen som Acem-meditasjon stimulerer.
-Har man tak på dette meditative, er man på sporet av noe man kan forfølge og skape metoder av, sier Torbjørn Hobbel og hevder at om en yogaform kommer fra India eller Norge garanterer ingen ting. Det sentrale er kunnskapene og erfaringene som ligger bak.
-Dette er en av meget få bøker med utgangspunkt i Norge. Nesten alle yogabøker utgitt på norsk er oversettelser fra andre språk.
Hvordan kan man best bruke boken?
-Yogaboken er meget detaljert og nøye i beskrivelsene av øvelsene, i så henseende nok blant de mer instruktive på markedet. Man kan starte med yoga ved å lese boken. Det beste er nok allikevel en kombinasjon av undervisning og lesning. Får man gjennom undervisning tak på noen grunnprinsipper, er det mye enklere. Vår erfaring med boken så langt er at den også virkelig inspirerer yogautøvere til å se på sin egen praksis på nytt, og at den fungerer meget bra som en bok for selvstudier og utprøving.
Hva er din bakgrunn for å jobbe med yoga og Yogaboken??
-Det begynte for mange år siden, høsten 1967. Jeg hadde akkurat begynt i første klasse på gymnaset og lå hjemme i sengen med halsbetennelse. Jeg lette i bokhyllen om det var noe å engasjere seg i. Der fant jeg en bok om yoga, som min far hadde hatt. Han døde noen år tidligere. Jeg begynte å lese og endte nede på gulvet. Det gikk nok ikke så bra, men det var samtidig ingen vei tilbake. Det virket rett og slett kjempefascinerende! Jeg forsto raskt at jeg trengte noen for å få hjelp til dette.
På den tiden hadde Are Holen startet Norsk Yoga-skole, og jeg fulgte hans undervisning en dag i uken i store deler av året i flere år. Det var virkelig høydepunkter og totalt grensesprengende. Samtidig fant jeg meg mer til rette i Acems perspektiv på meditasjon.
Hvordan har det vært å jobbe frem dette prosjektet? En lang og grundig prosess??
-Ja, og mange har vært involvert i tilegg til Are Holen og meg selv. Ikke minst Anne Friis Baastad og Anne Thomte.
Torbjørn Hobbel viser til at Acem og yogaskolen gjennom årene først og fremst har vært en erfaringsbasert tradisjon, der praksis kommer før teori. Arbeidet med boken har vært en anledning til å formulere noen av prinsippene og nedfelle erfaringer. En slags måte å gjøre opp status på. Det ligger også kanskje noen andre yoga-prosjekter og venter.
-Det skjer noe av det samme i Acem også for tiden, at det kommer flere bøker som prøver å formulere erfaringene om meditasjon. Gjennom Yogaboken er noe sagt om yoga, slik det tidligere har vært sagt noe om kosthold gjennom Dyades kokebøker osv.
Personlig for meg har det vært meget inspirerende å arbeide sammen med Are Holen. Det var jo gjennom ham det egentlig begynte for mer enn 40 år siden.
Hvorfor bør man gjøre yoga??
Det er som med Acem-meditasjon, man kan ha mange ulike motivasjoner. Bedre helse og økt velvære. Yoga er bra for dårlige rygger og for humøret. Og så er det kombinasjonen mellom yoga og meditasjon, som alltid har fascinert meg mest. Det er neppe noe man kan gjøre som i større grad fører til at man mediterer bedre og mindre forstyrret av kropp og uro. Yoga – både kroppsøvelsene og pustemåter – gjør også noe med opplevelsesapparatet. Man blir mer åpen i sansene og bedre i stand til å ta inn natur og gode inntrykk. Sier Torbjørn Hobbel. 9

acem.full.acemarticle.tags retretter
| More