Hva er Acem?

Acem er en frivillig organisasjon med stor undervisningsvirksomhet, drevet idealistisk med ikke-økonomiske formål, og uten religiøsitet og mystikk.

Organisasjonen har som mål å stimulere menneskelig vekst og utvikling, først og fremst gjennom Acem-meditasjon, men gruppepsykologi og kulturaktiviteter står også sentralt.

Acem har eget forlag og utgir bøker og kulturtidsskriftet Dyade. Dessuten drives Acem Radio.

Acem ble stiftet i 1966 og er i dag den største meditasjonsorganisasjonen i Norge. Fra starten begynte arbeidet med å utvikle en meditasjonspsykologi med faglig og vestlig forankring. Det står allsidig kompetanse bak, bl.a. leger og psykologer.

Knappe 60 000 har lært Acem-meditasjon. Per i dag er India og Tyskland de landene hvor flest lærer teknikken. For noen ble denne erfaring et kortvarig bekjentskap. For andre er dette en effektiv avspenningsteknikk som de benytter etter behov. For atter andre er Acem-meditasjon en god følgesvenn, som gir gnist og fornyelse i eget liv. For dem er det gjerne blitt en vane å få med seg de daglige meditasjonshalvtimer.

Acem er basert i Norge, men har også en omfattende internasjonal virksomhet. Acem (uttales "akem") er ingen forkortelse, men et laget navn.

| More