Stressmestring

Acem meditasjon vil på kort og lang sikt gjøre at vi tåler stress bedre.

Meditasjon gir veldig god hvile. I hverdagen gjør meditasjon at vi han hente oss inn og finne ny energi til å¨gå videre.

Praktisert regelmessig vil Acem meditasjon kunne gjøre at kroppen er mer avspent, dette gjør oss bedre i stand til å tåle "stresstopper".

Den daglige treningen i ledighet som man praktiserer i meditasjon er også en konstant øvelse i å tåle emosjonelle inntrykk. Dette kan gi seg utslag i en økt evne til å tåle stressbelastninger.

| More