Personlighetsutvikling

Brukt regelmessig kan meditasjon brukes som en metode til personlighetutvikling.

Delvis virker dette gjennom at hvem vi er vi blir tydeligere gjennom hvordan vi mediterer. Hvordan vi gjentar lyden kan bli preget av spenninger vi hvirvler opp i sinnet.
Ledig metodelydgjentagelse, som over tid er en forutsetning for godt utbytte av meditasjon, kan tilføre en friere holdning til de deler av sinnet som er mer bundet.

De konkrete virkningene av disse prosessene kan være høyst ulike, og vil alltid være individuelle. Men typiske utslag kan være at vi tar utfordringer på en annen måte, det være seg sosiale, yrkesmessige eller andre utfordringer. Eller vi holder oss kanskje tilbake i sammenhenger hvor vi tidligere ikke fungerte så godt.

Meditasjon kan sies å skape et eksistensielt laboratorium, når vi mediterer er det ikke noen andre enn oss selv som skaper den indre virkeligheten, og det er ingen andre enn oss selv som forholder seg til den virkeligheten som skapes.

| More