Bedre konsentrasjonsevne

Meditasjon kan gjøre at vi har lettere for å konsentrere oss og fokusere.

Måten meditasjon virker på er ved å frisette spontanaktiviteten, det vil si alle tanker, følelser, stemninger osv som til enhver tid fyller sinnet. Denne aktiviteten er det stikk motsatte av hva vi gjør når vi konsentrerer oss: i stedet for å bestemme oss for hva vi skal være opptatt av, kan man si at sinnet skal bestemme dette for oss.

Dette gjør at vi får bearbeidet inntrykk, følelser og stress, noe som gjør at dette ikke forstyrrer oss når vi skal samle tankene om en arbeidsoppgave. Vi har arbeidet oss gjennom mentale rester, og kan fokusere på det vi skal gjøre.

| More