Ny studie: Meditasjon gir svært effektiv hvile

Ny forskning på Acem-meditasjon viser at hjernen slapper best av når den ikke behøver å konsentrere seg (NTNU/UiO/University of Sydney).

Sympatisk og usympatisk stress

Kortvarig stress er sjelden skadelig. Tvert imot – spenning krydrer tilværelsen. Moderate mengder hjelper oss til å mobilisere og mestre utfordringer. Fysisk og mentalt stress øker aktiviteten i sympatiske nerver, som skiller ut mer av signalstoffene adrenalin og noradrenalin. Dette fører til at puls, blodtrykk, muskelstramning og svetteutskillelse stiger.

- Meditasjon bidrar til endringer i hjernen

I dette intervjuet i den spanske avisen La Vanguardia våren 2010 forteller Acems grunnlegger Are Holen blant annet om de nyeste forskningsresultatene fra arbeidet med Acem-meditasjon.

Intervjuet førte til over 500 e-poster og over 200 påmeldinger til grunnkurs i Acem-meditasjon i Spania.

Første doktoravhandling om effekter av Acem-meditasjon

Den første doktoravhandling om Acem-meditasjon av Erik Ekker Solberg dokumenterer at metoden virker avspennende, at langmeditasjon øker effekten og at prestasjonsevne og evne til å takle stress forbedres.

Psykologiske virkninger av meditasjon

Studier som har undersøkt virkningen av ulike former for meditasjon, tyder på at psykologiske problemer, som angst og depressive følelser, kan bli redusert.