Nye bøker om Acem-meditasjon

Tre nye bøker om Acem-meditasjon er i salg. To titler på engelsk: "Acem Meditation - An Introductory Companion" og "Inner Strength", samt den tyske utgivelsen "Acem-Meditation - Entspannung, Stille, Innere Kraft"

To nye bøker på engelsk:

Acem Meditation - An Introductory Companion

Av Are Holen, Acems internasjonale leder, og Halvor Eifring, generalsekretær i Acem International

For første gang presenteres de mest grunnleggende begreper og prinsipper for Acems meditasjonsteori i bokformat på engelsk. Denne nye boken er ment som en ledsager til begynnerkurs i Acem-meditasjon, men vil også være nyttig for alle som er interessert i Acem-meditasjon. Det er ikke mulig å lære Acem-meditasjon gjennom å lese en bok, men skriftlig materiale kan være til hjelp. Denne boken inneholder praktiske råd for daglig meditasjon for å øke utbyttet av teknikken. Forfatterne klargjør noen av de grunnleggende begrepene i Acems meditasjonspsykologi, bl.a. aktualisering, personlighetsutvikling, metatanker og selvbilder. De påpeker også likheter og forskjeller mellom Acem-meditasjon og andre meditasjonsteknikker.

Siden starten i Norge for mer enn 40 år siden har Acem vokst til å bli en internasjonal organisasjon som underviser i meditasjon i mange land, i alle verdensdeler. Den psykologiske tilnærming og vekten på dialog og veiledning for å stimulere prosessen, gjør at Acem skiller seg ut blant meditasjonsgrupper. Denne boken utmerker seg ved sin jordnære måte å presentere Acem-metoden på.

Inner Strength

Annen utgave av Are Holens bok ”Inner Strength: The Free Mental Attitude in Acem Meditation” foreligger nå (første utgave publisert i 2000, sammen med en CD). Denne utgaven har et hendig format og har helt nytt design med vakre illustrasjoner, foruten noe ny tekst. ”Inner Strength” er den beste introduksjon som er tilgjengelig på engelsk om langsiktige prosesser i Acem-meditasjon. I boken drøfter Are Holen utfordringer ved å skulle bevare en ledig mental holdning gjennom ulike faser i meditasjonsprosessen.

Første bok om Acem-meditasjon på tysk

Acem-Meditation - Entspannung, Stille, Innere Kraft

En milepæl er nådd for Acem Tyskland med denne nye boken, som mange har ventet på.
Den er den mest omfattende samling av artikler om Acem-meditasjon som er kommet på trykk. Boken er blitt til på initiativ fra Ole Nygaard, politisk korrespondent for Aftenposten og grunnlegger og leder av Acems aktiviteter i Tyskland. Medredaktør Are Holen, er dekan for undervisning ved Det medisinske fakultet, NTNU. Han grunnla Acem i 1966 og er organisasjonens internasjonale leder. ”Dette er et viktig skritt for Acem Tyskland,” sa Ole Nygaard da boken nylig ble publisert. ”Behovet for tyskspråklig materiale om Acem-meditasjon øker i takt med den store interessen for Acem-meditasjon.”

Med ulike kapitler som omfatter begreper om personlig utvikling, stressmestring og ledig mental holdning vil boken gi leseren en dypere forståelse av meditasjon og det utbytte den kan gi i ens liv. Et kapittel oppdaterer leseren om ny vitenskapelig forskning på Acem-meditasjon, samt meditasjon generelt,. Historien om et gift par og deres erfaring med Acem-meditasjon bidrar med et personlig perspektiv. Gjennom bredden av temaer og nivået av ekspertise bidrar ”Acem-Meditation - Entspannung, Stille, Innere Kraft” til inspirasjon for både begynnere og erfarne mediterende.

| More