- Gir større selvinnsikt

Kommunikasjonskurset har gitt meg nytt grunnlag for å lete litt videre, sier Lene Torjussen, ansatt i trygdeetaten.

Jeg har fått større selvinnsikt og hjelp til å komme ut av mer satte adferdsmønstre. Det har også gitt meg større innsikt og forståelse for barndommens betydning. Refleksjoner over dette kan gi større forståelse av en selv i voksen alder. Kommunikasjonskurset har gitt meg nytt grunnlag for å lete litt videre. Fått tak på flere strukturer og sider ved meg selv.

| More