Fordypningsstoff

Ta bedre vare på deg selv

Det er nå allment akseptert at meditasjonsteknikker kan bidra til å mestre stress, senke blodtrykk og motarbeide uønskede virkninger av moderne livsstil. Med meditasjon tar du bedre vare på helsen - sammen med regelmessig mosjon, riktig kosthold og godt sosialt liv.

Personlighetsutvikling og adferdsendring

Denne artikkelen tar for seg enkelttrekk ved den personlighetsutviklingen Acem-meditasjon kan bidra til, sett i lys av psykologiske retninger.

Bedre søvn med Acem meditasjon

Mange som begynner med meditasjon eller yoga, får bedre søvn. Det bekreftes både av vanlige erfaringer på kurs og av mer systematiske undersøkelser. Forklaringene kan være flere. Meditasjon gir god avspenning og kan bryte en ond sirkel med anspenthet og vansker med å slippe kontrollen og la seg gli inn i søvnen.