Dyade

Bruddstykker fra et meditasjonsoppgjør 1: Hva striden dreide seg om

I Acems 5-6 første år samarbeidet organisasjonen med Mahesh Yogi – også kjent under betegnelsen Maharishi – og det som senere skulle gå under navnet TM-bevegelsen. Etter skarpe konflikter kom det til et endelig brudd i 1972. Del en av artikkelen berører noen av de verdier Acem mener striden dreide seg om.

På nye veier - utviklingen av Acems meditasjonspsykologi

av Tor Hersoug

Denne artikkelen beskriver i korte trekk viktige erkjennelser og milepæler i utviklingen av Acems meditasjonspsykologi.

Artikkelen er hentet fra Dyade 2-3/2005.