Stressmestringskurs for privat og offentlig sektor

Stressmestringskurs for privat og offentlig sektor

Acem kan tilby følgende stressmestringskurs

 • Workshop stressmestring
 • Stressmestringskurs med Acem-meditasjon. Trening i mental avspenning.
 • Yoga. Trening i fysisk avspenning

Mål

 • Bidra til mer energi i en travel hverdag
 • Redusere og forebygge stressplager
 • Håndtere endringer bedre under press
 • Styrke livskvalitet

 Sted

 • Lokalt på arbeidsplassen
 • Arbeidsgivers kurssted
 • Acems kurssenter på Halvorsbøle, Jevnaker 

HMS/IA

Kursene kan inngå som et av flere tiltak innenfor:

 • HMS (Helse - Miljø - Sikkerhet)
 • IA (Inkluderende Arbeidsliv)
 • Frittstående tiltak