Acem Meditation International

Morten Wærsted

Morten Wærsted

Lege. Kurslærer i Acem.

Lege, spesialist i arbeidsmedisin med doktorgrad innen muskelfysiologi og har forsket på stress og muskel-/skjelettplager. Han deler arbeidstiden mellom bedriftslege og forskning/undervisning. Han har 30 års erfaring med undervisning i Acem-Meditasjon og gruppepsykologiske prosesser.