Katha Thommesen-Kähler

Katha Thommesen-Kähler

Innkjøp/Marketing Director. Kurslærer i Acem.

 

Coming courses