Acem Meditation International

Helena Persson

Helena Persson

Forskare inom

socialförsäkrings

området.
Kursledare i Acem.

 

Coming courses