Acem Meditation International

Frode Thuen

Frode Thuen

Frode Thuen er norsk psykolog, forsker og forfatter.

Ansatt som professor ved Senter for kunnskapsbasert praksis ved Høgskolen i Bergen siden høsten 2008