Acem Meditation International

CD cover: Oppmerksomhet og erkjennelse i meditasjon

CD cover: Oppmerksomhet og erkjennelse i meditasjon