Kurs

Beginner's Courses in Acem Meditation

Introductory Talk

An introductory talk provides information about the basic principles and the most common effects of Acem Meditation.

Beginner's Courses

Acem Meditation is easy to learn. Personal instruction and guidance ensure that you get a good start. Group discussions help you to deal with beginner’s problems and to establish a meditation habit.

Follow-up Activities

First follow-up course M1

The course consists of five sessions. Sometimes the course is over one or two weekends, or it is a drop-in concept where you can attend the sessions (modules) you want.

Meditasjonsprosessen

Meditasjonsprosessen er et Acem temakurs. Deltakerne har mulighet til å reflektere rundt sine meditasjonserfaringer og paralleller til egen hverdag og eget liv. Det kan gi spennende innspill, også til hvordan man håndterer hverdagssituasjoner på arbeid og privat.

Course on The Free Mental Attitude

Kurs om ledighet er et godt alternativ etter grunnkurset. Ledighet er helt sentralt i meditasjonsutførelsen. På kurset belyses ledighet fra ulike innfallsvinkler, både i meditasjon og i hverdagssituasjoner.

Second follow-up course M2

This course consists of six sessions. Sometimes the course is over one or two weekends, or it is a drop-in concept where you can attend the sessions (modules) you want.

Guidance Group

En veiledningsgruppe er et trygt, trivelig og godt møtested for å dele og utforske meditasjonserfaringene. Vi mediterer bedre og med større utbytte når vi setter ord på det vi opplever i meditasjonen og får hjelp til å se hva som spiller seg ut i tanker, metatanker og spontanaktivitet.

Refresher Meetings

Do you want to get back on track? Did you never really get started, have you just had a break from meditation or don't you get to meditate as much as you wanted?

Kurs for forsterket metodelyd

Forsterket metodelyd skjerper et av de viktigste redskapene for optimalt utbytte av Acem-meditasjon.

Retreats in Acem Meditation

Miniretrett i Acem-meditasjon

Lyst til å prøve å meditere lenger?  Reise bort fra hverdagen til ett døgn ved Randsfjorden? Eget rom med utsikt. Stillhet. Kompetent veiledning. Fellesskap rundt meditasjonserfaringene. Sosialt. Velsmakende laktovegetabilsk mat.

Weekend Retreats

A weekend retreat provides an opportunity for training long meditations at the three-hour level (on your own room), guidance groups led by experienced instructors, talks and discussions on the psychology of meditation.

Drop-in Retreat

På en drop-in-retrett kan du komme når det passer og selv bestemme lengden på oppholdet. 

Det er også mulig å lære Acem-meditasjon på retretten. Det er eget program for de som ønsker å lære

Regular Retreat in Acem Meditation

This retreat is an opportunity for self-exploration and social interaction in an international environment. The scenic surroundings provide a perfect setting for meditation, yoga and stimulating talks and discussions.

Deepening Retreats

A deepening retreat offers the possibility to experience the full effect of Acem Meditation, leading to essential changes in your meditative process and in everyday life.

Advanced Deepening Retreats

This three-week retreat is for Acem meditators who want to practise round-the-clock meditations and who already have ample experience from regular deepening retreats.

Intensiv videregående fordypelsesretrett i Acem-meditasjon (2 uker)

Denne typen videregående fordypelsesretrett går over to meget intensive uker og er for Acem-mediterende som ønsker å praktisere døgnmeditasjoner og som allerede har deltatt på minst to tre-ukers videregående fordypelsesretretter.

Yoga

Yogakurs

Yoga er en metode til å utvikle det kroppslige grunnlag for opplevelse, innlevelse og erkjennelse. De fleste føler glede ved yogaens dype avspennende effekt, og den gode fornyelse som følger. I motsetning til annen fysisk trening, kan man starte trett og slutte full av energi.

Yoga og Meditasjon

Yoga og meditasjon er et godt grunnlag for kroppslig og mental avspenning. Vi gjør yoga i 1,5 time først og synes det er hyggelig hvis du som Acem-mediterer blir med på en times meditasjon etterpå. Til slutt oppsummerer vi i små grupper mens vi spiser frukt og drikker te!

Yoga Basic

YOGA BASIC er instruksjon i klassiske yoga- og pusteøvelser. Hvis du følger Yoga Basic over ett semester, lærer du alle de klassiske yogaøvelsene. Vi starter med de enkle øvelsene og går forsiktig videre, slik at alle henger med.

Yoga Flow

Yoga Flow (tidligere Øvede og Videregående) er for deg som kan klassiske yogaøvelser og de grunnleggende meditative utførelsesprinsippene. Du blir ledet av en kyndig yogalærer som hjelper deg til forsenkning, styrke og stillhet.

Yoga for gravide

Når du er gravid, gjennomgår kroppen og sinnet endringer som gjør deg i stand til å bli mor. Blant annet endres tyngdepunktet i kroppen og mange blir mer sårbare følelsesmessig. Når du gjør yoga blir du mer vâr og sensitiv. Da blir det lettere både å bruke kroppen riktig og å bli kjent med sine egne følelser. Den økte åpenheten gjør deg bedre i stand til å ivareta deg selv under svangerskap og fødsel.

Yoga helgeretrett

Yoga helgeretrett er et tilbud til deg som har lyst på en helg som gir avspennning og fornyet energi. På kurset undervises det i yoga på et nivå som er slik at alle kan være med.

Yoga ukesretrett

Yoga sommerkurs er en uke med yoga som gjør muskulaturen mykere, sterkere og mer fleksibel. Pusten blir friere roligere og dypere. Du blir mer vâr for ditt eget indre og naturen der ute. Her kan alle delta, nybegynnere og øvede. De som ikke praktiserer Acem-meditasjon, får anledning til å lære pustemeditasjon.

På sikt blir du inspirert til mer regelmessig praksis, og din yoga blir mer kraftfull og fordypet.

Dagsprogrammet veksler mellom yoga, bading, sykling og vandring i vakker värmlandsk natur og måltider med deilig laktovegetabilsk mat.

Cultural Events

Acem Forum

Acem Forum setter fokus på aktuelle temaer innen psykologi, meditasjon, samtid, kultur og forskning.

Filmseminar

På Acems filmseminar kan du se kvalitetsfilm på ny måte. I ro og med åpen undring og ettertanke for å fordøye opplevelsene og få bedre tak i hva som beveger og berører. Når mange deler tanker og refleksjoner, erfaringer og kunnskaper, oppstår det ofte ny forståelse, ny innsikt og mer filmglede.

Workshop

En workshop er en anledning til å utforske et spesifikt felt, gjerne gjennom konkrete øvelser.

Meditation Meetings

Guidance seminar

A guidance seminar is a good opportunity for exploring and expanding your understanding of meditation and your meditating skills. The seminar usually starts with group meditation, followed by a plenary Q&A session related to participants' meditation experience.

Long Meditations

Drop-in sessions of more than one hour of group meditation followed by discussions and sometimes a talk on a meditation related topic.

Group Meditations

Drop-in sessions with group meditation of one hour or less followed by discussions and sometimes a talk on a meditation related topic.

Group Psychology

Training in Interpersonal Communication

This course is a rare opportunity to explore your personality and the way you interact with others in an open and reflective atmosphere. The training is suitable both for first-timers and people with previous experience from Acem's communication courses.

Avspenning og stressmestring

En serie kurs som gir deg trening i teknikker for avspenning og stressmestring.

Drømmekurs

Våre drømmer har et skjult innhold, ofte pakket inn i symbolenes tilslørende språk. Men ved å nærme seg drømmen, kan man ofte se viktige livstemaer bak symbolene. I Acems drømmearbeid bruker man egne og andres assosiasjoner til drømmen.

Kvinneroller

Mulighetene for dagens kvinner er mange. Hvordan vi bruker mulighetene avhenger av vår psykologi. Klarer vi å gå inn i nye roller og videreutvikle gamle, uten å drive rovdrift på oss selv? Utforsk dine roller som: yrkesmenneske, omsorgsperson, partner og datter. Er kravene til den moderne kvinne uforenlige og uoverkommelige? Kjenn etter selv.

Travels

Acem travels

Acem Travels offer unique combinations of meditation retreats and exploration of regions and cultures.

Other activities

Acem Ung møte

Et møte i Acem Ung er en anledning til å komme i kontakt med dine lokale studentrettede Acem-aktiviteter.

Utdelingsaksjon

Ved å delta på en utdelingsaksjon bidrar du til Acems aktiviteter. Det er en trivelig måte å bli kjent med frivillig organisasjonsarbeid og andre aktive på.

Seniorkurset

Dine pensjonsrettigheter

Trening, yoga, kosthold og helse

Seniorjuss, skatt og arv

Dugnad