Acem Meditation International

Om resultat

Avspänning och ro

Meditation ger oss avspänning och ro.

Bättre sömn

Bättre sömn med hjälp av meditation.

Stresshantering

Acem Meditation gör att vi tål stress bättre, och att vi bättre kan skilja på arbete och fritid.

Allmänna hälsoeffekter

Meditation kan ha allmänt förebyggande effekter på hälsan och stressrelaterade problem.

Mindre huvudvärk

Meditation kan hjälpa mot viss typ av huvudvärk.

Ökad koncentrationsförmåga

Meditation kan bidra till ökad koncentrationsförmåga.

Personlighetsutveckling

Meditation bidrar till personlig utveckling för den som mediterar regelbundet.