Acem Meditation International

Meditation och vetenskap - nya forskningsrön om meditation

Föredraget hålls i Stockholm av docent Pär Westlund och i Uppsala av professor Margareta Hammarlund-Udenaes. Föredraget kan också beställas till organisationer och arbetsplatser.

| More

Informationsföredrag

Fri entré!

Översikt

Se alla föredrag och grundkurser

Steg 1 - Grundkurs i Acem Meditation

Drottninggatan, Stockholm
4 Mar
Lundsholm, Värmland, Sweden
13 Mar
Drottninggatan, Stockholm
14 Apr

Översikt

Se alla grundkurser