Acem Meditation International

FAQ

Här får du svar på de vanligaste frågorna om Acem Meditation.

1. Vad gör man när man mediterar?

Man sitter bekvämt, sluter ögonen och upprepar ett metodljud i tanken så lätt och oansträngt som möjligt. Allt annat som fångar din uppmärksamhet som till exempel tankar, bilder eller stämningar ska få komma och gå utan att man försöker styra dem. Det som är du får vara precis som det är. Din uppgift är att möta allt med att ledigt upprepa metodljudet. På så sätt skapar du frihet för det i dig som varit mindre fritt eller bundet.

Läs mer om Acem Meditation Den lediga handlingens meditation

2. Vad är skillnaden mellan Acem Meditation och andra former av meditation?

Begreppet meditation är ett samlingsbegrepp för många olika slags tekniker – allt från dans, promenad, avslappning till mer metodiska tekniker. Man kan skilja mellan koncentrationstekniker och ledighetstekniker. Koncentrationstekniker har mål och kontrollerar det spontana. De bygger på disciplin och försöker tömma sinnet på tankar. Autogen träning är ett exempel på en koncentrationsteknik.

Acem Meditation är en ledighetsteknik med syftet att släppa fram sinnets spontanitet, att släppa på kontrollen. Meditationen är inte målinriktad utan processorienterad. Det avgörande är inte vad man upplever utan vad man faktisk gör. Målstyrning, disciplin och självkontroll hämmar processen.

De flesta meditationstekniker ger avspänning, men bara metodiska ledighetstekniker leder till personlighetsutveckling.

3. Kan vem som helst lära sig Acem Meditation?

Ja, Acem Meditation är en enkel metod som alla kan lära sig. Metoden kräver inte några förkunskaper eller bestämda förutsättningar. Det är dock en fördel om man kan avsätta tid för att meditera regelbundet en period för att få större erfarenhet av de resultat som metoden kan ge.

4. Vilka slags människor lär sig Acem Meditation?

Det finns inte några gemensamma drag för dem som lär sig meditera. Det är alla slags människor – män och kvinnor i alla åldrar, olika yrkesgrupper, studenter m.fl.

Intervjuer med personer som lärt sig Acem Meditation

5. Vilka resultat får jag av att meditera?

När man mediterar slappnar man av ordentligt, både kroppsligt och mentalt. Den effekten får man varje gång man mediterar. Man kan använda meditationen sporadisk om man vill det. Men om man mediterar regelbundet över tid får man effekter som mer energi, mindre symptom på stress, ökad koncentrationsförmåga och bättre sömn. Människor som mediterat i flera år upplever också att de utvecklas – både i förhållande till sin självbild och i förhållande till sin omgivning. Man ser mer av sina tanke- och handlingsmönster och kan korrigera sig på ett sätt som gör att livet blir mer tillfredsställande i förhållande till jobb, familj, vänner, fritidsaktiviteter och livsperspektiv.

Mer om resultat

6. Blir jag mer självupptagen av att meditera?

Nej, man blir inte mer självupptagen av att meditera. När man mediterar tar man 30 minuter ledigt från vardagen. I stället för att använda tiden på andra aktiviteter väljer man att använda den på att lägga dagens intryck bakom sig, varva ner och återhämta sig, och återkoppla till sig själv igen. På så sätt får man mer energi till att vara tillsammans med andra, till att engagera sig i aktiviteter med och för andra människor.

7. Jag är stressad och utbränd – är Acem Meditation något för mig?

Ja, troligen. När man mediterar varvar man ner, både fysisk och mentalt. Musklerna slappnar av, puls och andning går långsammare och sinnet får bearbeta sina intryck. Regelbunden meditation över tid kan dessutom ge större insikt i egna tanke- och handlingsmönster. Låt oss säga att du har problem med att säga ”nej” och att du tar på dig för mycket både privat och i jobbet. Genom att meditera ser du dessa mönster tydligare och du får en större frihet till hur du förhåller dig till dem. Acem Meditation kan på så sätt fungera både förebyggande och bearbetande i relation till stress och utbrändhet.

Forskning på hälsoeffekter av Acem Meditation

8. Vad är ett metodljud?

Metodljudet är själva verktyget i metoden. Det ska fungera som en neutral samlingspunkt i medvetandet. Det är viktigt att metodljudet är neutralt och utan associationer, det har därför inte någon språklig betydelse. Metodljudet får man när man lär sig meditera.

9. Hur kan jag lära mig Acem Meditation?

Man kan lära sig meditera på olika typer av kurser utifrån vad som passar en bäst. Det finns grundkurser över fyra veckor där gruppen träffas en kväll i veckan, men också lördagar eller över en helg på retreat. Dessa kurser finns på flera orter. Se kalendariet för datum. Grundkurs i Acem Meditation

Man kan också lära sig meditera under en helg. Helgkursen hålls i första hand på Acems kursgård Lundsholm nära Arvika i Värmland, men också på andra orter.

Om det passar dig bäst att avsätta en vecka under sommaren kan du lära dig meditera på en retreat på Lundsholm. Retreater arrangeras också i Norge och i ett antal andra länder i Europa.

10. Vad är skillnaden mellan yoga och meditation?

Yoga är långsamma fysiska övningar som bearbetar kroppsliga spänningar och skapar stabilitet och styrka. Yoga bidrar till en djup, kroppslig avspänning och en mental ro. Meditationen ger också en kroppslig och mental avspänning men har – om man mediterar regelbundet – en större potential för personlig utveckling och växt. Om du utövar både yoga och meditation kan de förstärka varandras effekter. Därför ingår yoga ofta som en del i programmet för helg- och veckoretreater i Acem Meditation.

| More
Fighting Stress: Reviews of Meditation Research

Fighting Stress: Reviews of Meditation Research

A must read for everyone who wants an update on what science knows about meditation today.

Yogabogen

Yogabogen

Yogabogen giver en letforståelig og grundig indføring i kropsyoga med stærk forankring i det meditative. Nybegyndere, let trænede eller erfarne udøvere af yoga vil finde forslag til yogaprogrammer og udførlig beskrivelse af et bredt udvalg af øvelser. Baggrunden for bogen er Norsk Yogaskoles undervisningsarbejde over mere end 40 år.