Acem Meditation International

Moderator- och kursledarutbildning

Moderator- och kursledarutbildningen i Acem riktar sig till dig som önskar engagera dig ideellt för meditation och mänsklig växt. Utbildningen ger kvalifikationer och kompetens för att undervisa på kurser i Acem Meditation.

Den pedagogiska utbildningen för att bli kursledare i Acem är under omläggning. För närvarande utbildas endast moderatorer. En moderator har kompetensen att moderera och leda en eller flera av Acems fortsättningskurser, helst tillsammans med en annan ledare. Tonvikten ligger framför allt på att leda fördjupningskursen Steg 3.

Utbildningen
Utbildningen till moderator hålls under en helg, då kursinnehåll och gruppdynamik gås igenom. Därefter deltar man i genomförandet av en Steg 3. Under våren avsätter man en helg för att utbyta erfarenheter av att leda kurs.

Kvalifikationer
För att bli moderator ska man ha deltagit i en Steg 3-kurs, i minst en veckoretreat och meditera regelbundet. Man ska ha god social förmåga och också i övrigt vara lämpad att leda en kurs, samt ha en god fysisk och psykisk hälsa.

Utbildningen utgör en egen kvalificeringsmodul och är förutsättningen för att delta i en fortsatt pedagogisk utbildning i Acem.

I Sverige hålls den första helgen i utbildningen i Stockholm/Uppsala. Sista dag för ansökan är den 20 augusti. Ansökan mejlas till acem.stockholm@acem.se

| More