Acem Meditation International

Om Acem

Om Acem

Acem Meditation är en modern meditationsteknik med inslag av mindfulness (medveten närvaro och acceptans). Du får ett verktyg för avspänning och personlig utveckling. Metoden är utvecklad i Norge av läkare och psykologer.

Kursverksamhet finns i bl a Danmark, Nederländerna, Tyskland, Spanien, Storbritannien, USA, Kanada, Indien och Taiwan.I Sverige hålls kurser i Stockholm, Uppsala, Umeå, Sundsvall, Arvika/Lundsholm och Göteborg.

Acem är en ideell organisation som vill stimulera till mänsklig växt och utveckling. Först och främst görs det genom undervisning i Acem meditation, men även kurser i gruppsykologi erbjuds. Acem har verksamhet sedan 1966.

Vision

Acem vill stimulera till mänsklig växt - främst genom meditation och introspektion, men också genom yoga, gruppsykologi och kulturella aktiviteter.

Nyheter

Tidskriften för Svensk Psykiatri (4/2010) har intervjuat kursledare Gunnar Sundqvist om Acem Meditation. Här kan du läsa artikeln.

Retreatcentra

Kursgården Lundsholm - utanför Arvika i Värmland

Företagskurser

Är ditt företag/organisation intresserat av yoga eller meditation?

Medlemskap

Ditt medlemskap i Acem är ett stöd till den ideella insats för mänsklig växt som görs i organisationen.

Moderator- och kursledarutbildning

Moderator- och kursledarutbildningen i Acem riktar sig till dig som önskar engagera dig ideellt för meditation och mänsklig växt. Utbildningen ger kvalifikationer och kompetens för att undervisa på kurser i Acem Meditation.