Acem Meditation International

Kommunikationskurs

På Acems kommunikationskurs förstärks förutsättningarna för att nå bakom fasader och ta fram erfarenheter och tankar/reflektioner som du annars kanske inte formulerar högt. Du blir sedd och mött, tillvaratagen och utmanad. Du förbättrar din förmåga till empati och förståelse för hur och varför människor reagerar som de gör - och varför du själv reagerar som du gör. Din egen och gruppens psykologi blir tydligare i samspelet med andra.

Kursen lämpar sig för alla med intresse för egen utveckling och för personer med ledaruppgifter eller personalansvar i sina jobb.

Läs mer om Acems kommunikationskurs i Norge

Acems kommunikationskurs över två helger (i Sverige)

 

Under kursen utvecklar du

• Större empati
Förstår samspel bättre
Ser reaktionsmönster

Hur är kursen upplagd?

Den viktigaste aktiviteten under kursen är kommunikationsgruppens möten som varar 2,5 timmar åt gången. Flera sådana möten hålls under lördag/söndag.

Gruppen består av sex till nio deltagare samt två ledare. Relationen i gruppen karakteriseras av trygghet och lugn. Tankar och känslor bearbetas i förhållande till ens liv och sociala erfarenhet. Arbetet i gruppen har en icke-invaderande form och arbetet görs utifrån vars och ens förmåga till eftertanke, självreflektion och insikt. Dock är ny insikt ofta kopplat till starka känslor. Synpunkter från andra på ens person kan upplevas som jobbiga, vilket gör att man bör vara motiverad att lära sig om hur andra uppfattar en i sociala sammanhang.

Uppmärksamheten i gruppen kan växla mellan det som utspelar sig mellan deltagarna och minnen från nutid och dåtid som väcks hos den enskilde. Ens egen roll och erfarenhet som barn, partner, förälder och kollega blir tydligare. Gruppledarna bidrar till att föra processen framåt, men i huvudsak bestämmer gruppen tempot och innehållet.

En annan viktig del av kursen är att tillsammans med övriga gruppmedlemmar utföra praktiska arbetsuppgifter av olika slag. Detta ger deltagarna möjligheten att se sidor av varandra som annars kanske inte blir så tydliga. Under kursen ansvarar deltagarna gemensamt för matlagning och andra praktiska göromål i anslutning till gruppsamvaron. Du övernattar hemma, men större delen av övrig tid går till gruppmöten och sociala aktiviteter som har till syfte att stimulera den egna processen och grupprocessen.

Bakgrund
Acems kommunikationskurser bygger på en förståelse av samspelet mellan människor som utvecklats i organisationen under 35 års tid. Den första kommunikationsgruppen hölls 1970. Det vanliga är att kommunikationskursen går över nio dagar, men här prövar vi ut en lite annan form. Många återkommer regelbundet till kurserna för att utvecklas privat och/eller i arbetslivet.

Kostnad
1 950 kr; 1 500 kr för studerande
Kurspriset förutsätter medlemskap i Acem (250 kr/år). Övernattning kan ev. ordnas.

Kostnaderna för laktovegetabilisk lunch/middag under helgerna tillkommer och delas mellan deltagarna.

Förutsättning för deltagande
Deltagandet förutsätter närvaro under hela kursen. Detta är viktigt både för individens process, liksom grupprocessen. Att du Acem-mediterar regelbundet är en fördel, då meditationen underlättar för den egna introspektionen.

Exempel på program:

Fredag

19.00-21.30 Kommunikationsgrupp med inledande övningar
 

Lördag
09.00-11.30 Kommunikationsgrupp
11.30-14.00 Matinköp / Matlagning / Lunch / Promenad
14.00-16.30 Kommunikationsgrupp
16.30-19.00 Matlagning / Middag 19.00-21.30 Kommunikationsgrupp
 

Söndag
10.00-12.30 Kommunikationsgrupp
12.30-14.30 Matlagning / Lunch / Promenad
14.30-17.00 Kommunikationsgrupp

| More

Långmeditationer

台北市雅肯之家
2 Aug
Acem Kurszentrum, Hamburg
7 Aug
Acem Kurszentrum, Hamburg
9 Aug

Översikt

Se alla långmeditationer

Fortsättningskurser

Kochsvej 26, Frederiksberg
18 Aug
台北市雅肯之家
28 Aug
Odensgatan, Uppsala
7 Sep

Översikt

Se alla fortsättningskurser

Retreater

Lundsholm, Värmland, Sweden
1 Aug
Lindesnes Havhotell
9 Oct
Lundsholm, Värmland, Sweden
15 Oct
Lundsholm, Värmland, Sweden
16 Oct
Halvorsbøle Int. Retreat Centre, Oslo
16 Oct

Se alla retreater

World Retreat 2016

2016 är det 50 år sedan Acem grundades. En jubileumsmarkering är den internationella retreaten i Pyrenéerna 16 - 23 juli.

Läs mer

Vägledningsgrupp

Kochsvej 26, Frederiksberg
10 Aug
Sporveisgaten 37, Oslo
25 Aug
Asker Museum
27 Aug
Asker Museum
27 Aug
Asker Museum
27 Aug
Drottninggatan, Stockholm
29 Aug