Acem Meditation International

Ta vare på deg selv

Det er nå allment akseptert at meditasjonsteknikker kan bidra til å mestre stress, senke blodtrykk og motarbeide uønskede virkninger av moderne livsstil. Med meditasjon tar du bedre vare på helsen - sammen med regelmessig mosjon, riktig kosthold og godt sosialt liv.

God avspenning er viktig i en travel hverdag. Forskning viser at kurs i Acem-meditasjon kan redusere hverdagens belastningsplager - stive skuldre, stressmager, søvnløshet, konsentrasjonsproblemer, hodepine, ryggsmerter og andre stressrelaterte plager.

Psykologisk bearbeidelse
Under Acem-meditasjon får sinnet være fritt og åpent. Hektiske tanker slipper. Stressende opplevelser bearbeides. Pust og puls blir roligere. Muskelspenninger løsner. Stoffskiftet reduseres. Over tid kan blodtrykket normaliseres som følge av mindre psykologisk spenning.

Økt velvære
Når du lærer Acem-meditasjon, er avspenning og mer energi de mest merkbare virkninger. Mange forteller at konsentrasjonsevnen bedres. Ikke så få melder om økt velvære og bedre hverdag. Acem-meditasjon er også trening i å hvile. Bruke tid på seg selv - det kommer også andre til gode.

Forebyggende
Verdien av å praktisere Acem-meditasjon ligger først og fremst i det forebyggende - et middel som setter oss i stand til å møte stress og utfordringer på bedre måter. Hensikten med Acem-meditasjon er ikke å behandle, men å bidra til selvutvikling. Meditasjon er ingen vidunder-medisin, slik enkelte ekstreme grupper nærmest påstår. Acem-meditasjon er et verdifullt bidrag til bedre livsmestring.

| More