Acem Meditation International

Derfor bruker jeg Acem

- Meditasjon er midt i blinken!

Psykolog Halvor Kjølstad lærte Acem-meditasjon en helg på Halvorsbøle. -Til innbruddspris, sier han.

- Gir en nærhet man sjelden finner

- Acems kommunikasjonskurs fungerer veldig harmonisk og trygt og med gode ledere. Gruppen forsterker og tydeliggjør mekanismer i meg selv som også er til stede i hverdagen, bare mindre tydelig, understreker forstmann Anders Boeryd.

- Utnytter mine ressurser bedre

- Som leder i næringslivet har jeg deltatt på et stort antall kurs innen personlig utvikling. Noe har vært til dels verdifullt, mens annet har vært ”stunt” uten langsiktig virkning, sier Morten Børge-Ask, konsulent og leder av Consel.

- Gir større selvinnsikt

Kommunikasjonskurset har gitt meg nytt grunnlag for å lete litt videre, sier Lene Torjussen, ansatt i trygdeetaten.

- Meditasjon gir selvutvikling så det fosser

Heddy Anne Lund, organisasjonskonsulent og gestaltterapeut, er storfornøyd etter å ha vært med på miniretrett på Halvorsbøle. - Alt flyter godt og stedet er en perle, sier hun.

Fordypningsstoff

Her finner du fordypende informasjon om Acem-meditasjon, både om teknikken og om de effektene regelmessig meditasjon gir.