Ny studie: Meditasjon gir svært effektiv hvile

Ny studie: Meditasjon gir svært effektiv hvile

Ny forskning på Acem-meditasjon viser at hjernen slapper best av når den ikke behøver å konsentrere seg (NTNU/UiO/University of Sydney).

Sympatisk og usympatisk stress

Sympatisk og usympatisk stress

Kortvarig stress er sjelden skadelig. Tvert imot – spenning krydrer tilværelsen. Moderate mengder hjelper oss til å mobilisere og mestre utfordringer. Fysisk og mentalt stress øker aktiviteten i sympatiske nerver, som skiller ut mer av signalstoffene adrenalin og noradrenalin. Dette fører til at puls, blodtrykk, muskelstramning og svetteutskillelse stiger.

- Meditasjon bidrar til endringer i hjernen

- Meditasjon bidrar til endringer i hjernen

I dette intervjuet i den spanske avisen La Vanguardia våren 2010 forteller Acems grunnlegger Are Holen blant annet om de nyeste forskningsresultatene fra arbeidet med Acem-meditasjon.

Intervjuet førte til over 500 e-poster og over 200 påmeldinger til grunnkurs i Acem-meditasjon i Spania.

Første doktoravhandling om effekter av Acem-meditasjon

Første doktoravhandling om effekter av Acem-meditasjon

Den første doktoravhandling om Acem-meditasjon av Erik Ekker Solberg dokumenterer at metoden virker avspennende, at langmeditasjon øker effekten og at prestasjonsevne og evne til å takle stress forbedres.

Psykologiske virkninger av meditasjon

Psykologiske virkninger av meditasjon

Studier som har undersøkt virkningen av ulike former for meditasjon, tyder på at psykologiske problemer, som angst og depressive følelser, kan bli redusert.