Stressmestring for bedrifter og organisasjoner

Hvorfor stressmestringskurs?
Høyt arbeidstempo, endring og omstilling skaper økt press på enkeltindivider og organisasjoner. Det kan belaste relasjoner på jobb, i privatliv og lede til sykefravær. Forståelse av hva som øker og reduserer
stress er viktig i dagens travle samfunn.