Stressmestringskurs for privat og offentlig sektor

Stressmestringskurs for privat og offentlig sektor

Acem kan tilby følgende stressmestringskurs

 • Workshop stressmestring
 • Stressmestringskurs med Acem-meditasjon. Trening i mental avspenning. Eventuelt inklusive forskning
 • Yoga. Trening i fysisk avspenning

Mål

 • Bidra til mer energi i en travel hverdag
 • Redusere og forebygge stressplager
 • Håndtere endringer bedre under press
 • Styrke livskvalitet

 Sted

 • Lokalt på arbeidsplassen
 • Arbeidsgivers kurssted
 • Acems kurssenter på Halvorsbøle, Jevnaker 

HMS/IA

Kursene kan inngå som et av flere tiltak innenfor:

 • HMS (Helse - Miljø - Sikkerhet)
 • IA (Inkluderende Arbeidsliv)
 • Frittstående tiltak

Kontakt

Acem-kontoret

 • tlf. 23118700 (kl.10-15)
 • e-post

Kontaktperson for bedrifter

 • Sivilingeniør/siviløkonom Geir Wærnes tlf 913 41 328 eller geiwae@online.no
Hvorfor stressmestringskurs?

Hvorfor stressmestringskurs?

Utfordringer

 • Høyt arbeidstempo
 • Økende arbeidspress
 • Endringer og omstillinger

Resultater

 • Økt press på enkeltindivider
 • Økt press på arbeidsmiljø

Konsekvenser

 • Økte belastninger ifht relasjoner på jobb og privatliv
 • Økt sykefravær

Mulig løsning

 • Skap økt forståelse av hva som øker og reduserer stress 
 • Gjennomføre stressreduserende tiltak
 • Oppfølging

Vite mer?

Stressmestringskurset Arbeid og avspenning

Ny studie - meditasjon gis svært effektiv hvile

Stor interesse for Acem-meditasjon internasjonal

Om Acem

Land hvor Acem holder kurs

Acems retrettsteder

Forskning

Forskning

Acem kan tilby forskningsdeltagelse med etterfølgende dokumentasjon av arbeidsmiljøspesifikke forskningsresulater. Forskningstilbudet inkluderer:

Spørreskjema

 • Deltakerne besvarer elektroniske, anonymiserte spørreskjemaer (4 ganger a 15-20 minutter) som kan påvise effekter av stressmestringskurset.  

Datainnsamling 

 • Datainnsamlingen (elektronisk utfylling) skjer anonymisert i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutts ressurssenter for psykologiske og sosiale faktorer.  Forutsetter bruk av kontrollgruppe.

Godkjenning 

 • Forskningsopplegget er godkjent av etisk komité (regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk).

Rapport 

Når resultatene er bearbeidet utarbeides en rapport som gjennomgås og overleveres den bedrift eller arbeidsmiljø hvor forskningen inngår som en del av stressmestringskurset

Brukere - samarbeidspartnere

Brukere - samarbeidspartnere

Acems stressmestringskurs - brukere

 • Store norske industrikonsern
 • Små og mellomstore bedrifter
 • Kommunale etater
 • Organisasjoner

Samarbeidspartnere

Acem har i en årrekke gjennomført stressmestringskurs i samarbeid med ulike nasjonale aktører. Blant annet:

 • Kreftforeningen
 • LHL (Landforeningen for Hjerte- og Lungesyke)
 • Fagakademiet (En av Norges største tilbydere av kurs, konferanser og studier til ansatte i offentlig sektor)
 • Folkeuniversitetet (Norges største studieforbund)