Har lært

For deg som har lært Acem-meditasjon. Kurs, retretter og fordypning.

Har lært

Når du har lært Acem-meditasjon kan du gå både i bredden og dybden. Alle aktiviteter kombinerer meditasjon med samtaler for å hjelpe deg til å få mer ut av meditasjonen og integrere den i dagliglivet.

Mange erfarer at retretter - og senere fordypelsesretretter - gir bedre grep om det meditasjonen kan gi også i et eksistensielt perspektiv.

Meditasjonsretretter

 • Miniretrett er et godt sted å prøve ut litt lengre meditasjoner. Retrettene varer et døgn og byr på veiledning, meditasjonsforedrag og fellesskap med andre mediterende.
 • Helgeretrett hjelper deg med å overkomme hindre i meditasjonsutførelsen. Dette leder til dypere avspenning og kan være begynnelsen på en berikende selvutviklingsprosess.
 • Ukesretrett holdes på Acems retrettsentre i Norge og Sverige. Dypere nivåer av stress og muskelspenninger slipper taket, noe som igjen åpner for sinnsro og økt nærvær.
 • Fordypelsesretrett er anledning til å utforske hva Acem-meditasjon kan by på i eksistenisiell sammenheng. For den som har erfaring med ukesretretter, og som ønsker å meditere over sekstimers-terskelen.
 • Videregående fordypelsesretrett er for den som ønsker å praktisere døgnmeditasjoner og som allerede har bred erfaring fra én- og toukers fordypelsesretretter. Retretten stimulerer gradvise, men grunnleggende indre endringsprosesser som åpner sinnet for meditativ stillhet.
 • Intensiv videregående fordypelsesretrett er for den som allerede har deltatt på minst to videregående fordypelsesretretter.

Meditasjonsmøter

 • Langmeditasjoner er drop-in sesjoner med gruppemeditasjon over én time, etterfulgt av diskusjon og veiledning.
 • Fellesmeditasjoner kombinert med meditasjonssamtaler er motiverende ofr din daglige praksis, og øker din mestring av de grunnleggende meditasjonsferdighetene.
 • Oppfriskningskurs kan hjelpe deg tilbake til meditasjonensvanen etter et avbrekk.

Fortsettelseskurs

 • Fortsettelseskursene M1, M2 og Kurs om ledighet knytter meditasjonsteorien til egen praksis, øker kvaliteten på din utførelse og forsterker både kortsiktige og langsiktige resultater av meditasjonen.
 • Veiledningsgrupper er et godt møtested for å dele og utforske meditasjonserfaringene. Ledes av kursledere med lang erfaring i meditasjonsveiledning.

Gruppepsykologi

 • Acem kommunikasjonskurs er en anledning til å utforske egen personlighet og måten du samhandler med andre på i en åpen og reflekterende atmosfære. Effekten av denne erfaringen med selvutvikling vil merkes både i arbeids- og privatliv.

Du kan også gjøre en avtale om å diskutere egen meditasjonspraksis med en kvalifisert veileder.

Aktiviteter

Aktiviteter

Aktiviteter for deg som har lært Acem-meditasjon

Oslo og Akershus | Østlandet | Sørlandet | Vestlandet | Midt-Norge | Nord-Norge

Acems rettrettsentre

Halvorsbøle | Lundsholm

Retretter

Halvorsbøle Int. Retreat Centre, Oslo
Friday 14 October 2016
Halvorsbøle Int. Retreat Centre, Oslo
Friday 14 October 2016
Halvorsbøle Int. Retreat Centre, Oslo
Friday 14 October 2016

Kulturarrangementer

Marken 17, Bergen
Friday 09 September 2016
Sporveisgaten 37, Oslo
Friday 16 September 2016
Sporveisgaten 37, Oslo
Thursday 29 September 2016