Acem Meditation International

Bliv hørt! Tal bedre

Giv bedre mundtlige præsentationer.
Bogen er på 184 sider
Sprog: Norsk
Pris: kr. 150,-

Bliv hørt! Tal bedre

Selv om man måske ikke er en person der ofte står og taler over for større forsamlinger, kan der være gode råd og hente i denne bog. Hvert individ har en form at fylde, et potentiale at virkeliggøre. Vi er i en verden, vi bliver synlige for selv og andre gennem vore handlinger og i tale. Når livet nærmer sig sin afslutning, vil det mest vemodige måske være det ugjorte og det usagte (fra bogen). Bogen henvender sig selvfølgelig også til folk der ofte står og tale foran mange menneske, fx i deres arbejd. Det er altså en bog der henvender sig til alle og som i det hele taget kan hjælpe os med at få sagt det der er vigtigt at få sagt.

Bogen er på letlæst norsk og er opbygget i to overordnede dele. Den første del består af en række kapitler der hver især behandler centrale temaer i forhold til det at skulle stille sig op og tale foran en forsamling. Til hvert af kapitlerne er der i bogens anden del et øvelseskapitel hvor man kan træne sig i at bruge de værktøjer man har læst om.
 Fra indholdsfortegnelsen:
 Del 1 Å snakke ut fra seg selv
 1 Kroppsspråk og fremtreden
 2 Å tale i billeder
 3 Sceneskrekk og lampefeber
 4 Taler
 5 Debatter
 6 Medietakling: Avisintervju
 7 Medietakling: Radio og tv
 8 Kjøreregler: Møteledelse og avstemninger

Del 2 med øvelser har samme kapitelinddeling som del 1.

Bogen er skrevet af Ole Gjems Onstad, faglig næstleder i Acem.

Gå til pris og bestillingsside

| More